top of page

ท่องไปกับสยามสมาคม ชมท่าเตียน และหน้าพระลาน Siam Society Trail of Rattanakosin Historical District

Updated: Jul 7, 2021


 

An Afternoon walk with Dr Yongthanit Bhimonstira, through the historic trail of Rattanakosin Island

On May 26th, when "Knowledge Gives Rise To Friendship"


.

เมื่อ "วิชชายังให้เกิดมิตรภาพ"

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 นับเป็นวันดีๆ อีกวันหนึ่งที่ห้องอาหารสยาม สปริง โดยคุณชยสิริ วิชยารักษ์ ได้ร่วมกิจกรรมกับกลุ่ม Siamese Heritage Trust แห่งสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ (ก่อตั้งเมื่อปลายรัชกาลที่ 5 พ.ศ. ๒๔๔๗ หรือ ค.ศ.1904) ซึ่งมีสมาชิกสมาคมฯ ประมาณเกือบ 30 ท่าน มาเดินศึกษาประวัติศาสตร์ - สถาปัตยกรรมโบราณ ระหว่างหมู่อาคารอนุรักษ์ 3 ชุด คือหน้าพระลาน ท่าช้าง และท่าเตียน หรือที่เรียกรวมกันว่า "อนุรักษณียาคาร" ตามชื่อปกหนังสือของสถาบันทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เขียนโดย รศ.ดร. ยงธนิศร์ พิมลเสถียร ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ สยามสมาคมฯ ซึ่งเป็น Trip Leader คราวนี้

.

อาจารย์ยงธนิศร์ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประเภทบุคคล เมื่อหลายปีก่อน และหลังจากนั้น พระยา พาลาซโซ จึงได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่นฯ ต่อมา

.

คณะศึกษาเส้นทางได้จบทริปประวัติศาสตร์เมื่อวันเสาร์ด้วยมื้อค่ำ ที่สยาม สปริง ซึ่งเสริฟอาหารจากตำรับตำราซึ่งสืบทอดกันมาจากรัชสมัยเดียวกับหมู่อาคารเหล่านั้น

.


พร้อมกันนั้น สมาชิกฯ ทริปจึงได้รับฟังและแลกเปลี่ยนความรู้ความเห็น เกี่ยวกับประสบการณ์การบูรณะ และการริเริ่มธุรกิจที่ก่อให้เกิด "เศรษฐกิจสร้างสรรค์"ในสถาปัตยกรรมโบราณ ในอาคารต่างๆ จากประสบการณ์ของคุณชยสิริ วิชยารักษ์ (หรือชื่อเดิม : คุณปรียาธร) อดีตกรรมการผู้จัดการ ชุดก่อตั้ง และหุ้นส่วนหลัก โรงแรมพระยา พาลาซโซ ก่อนจะมาเป็น "สยาม สปริง" ณ ท่าเตียน ในอาคารอนุรักษ์อีกหลังหนึ่งบนอีกฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา ติดกับวัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์)

.

เมื่ออิ่มเอมกับดินเนอร์แล้ว มีการจับฉลากแจกหนังสือทรงคุณค่า "อนุรักษณียาคาร" ซึ่งเป็นหนังสือหายากเพราะสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เจ้าของหมู่อาคารอนุรักษ์มิได้พิมพ์เพื่อวางจำหน่าย จึงเป็น privilege ของทีมสยามสปริง ที่ได้รับหนังสือดีเล่มนี้จากคุณสุเทพ บูลกุล ที่กรุณาเป็นตัวแทนคณะสมาชิกฯ มอบให้เป็นของขวัญ พร้อมถ้อยคำชื่นชมและให้กำลังใจ ทำให้ใจชื้นขึ้น ว่างานอนุรักษ์ไม่ว่าในมิติไหน จะบูรณะอาคาร หรือเพียงแค่ทำอาหารไทย ทุกอย่างคงค่อยๆ ผลิยอดแตกใบ และเติบโตต่อไปได้อย่างแน่นอน

แรงสนับสนุนจากคนไทยเท่านั้น ที่ช่วยให้คนทำงานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเราให้อยู่ต่อไปได้ และอย่างที่เคยบอกไว้ ว่า "แค่ชื่นชม และเห็นใจ คงไม่พอ"


คุณสุเทพ บูลกุล สยามสมาคมฯ กับของขวัญแทนคำขอบคุณ และคุณชยสิริ วิชยารักษ์

 

ขอบพระคุณสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ขอบพระคุณคำพรของคุณสุเทพ บูลกุล และพี่ๆ ผู้ใหญ่หลายท่านที่เป็นต้นแบบด้านการอนุรักษ์ และได้มาพบกันอีกครั้งในวันนี้ แทบทุกท่านรับรองว่าจะมีครั้งต่อๆ ไป

.

เหนืออื่นใด ขอขอบพระคุณสยามสมาคมฯ คุณพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ คุณกนิษฐา กษิณอุบล น้องๆ และสมาชิกสยามสมาคมฯ ทุกท่าน เช่น คุณกาญจนา ศรีเฟื่องฟุ้ง คุณสุชาดา ตั้งทองทวี Dr. Roberto Micele, Prof. Barbara Maynert, Ms Leslie Wilson , Prof. Douglas Sanders, คุณเอมออร บุนนาค , คุณอตินุช ตันติวิท มูลนิธิพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ และผู้สนใจประวัติศาสตร์ประเทศไทยอีกหลายท่าน

.

สมาชิกชาวต่างชาติบางท่านมีความรู้เรื่องประวัติและวัฒนธรรมบ้านเมืองไทยเรามากกว่าคนไทยหลายคนเสียอีก

.

ขออนุญาตจบบันทึกไว้เพียงเท่านี้ ส่วนงานอนุรักษ์วัฒนธรรมของเราคงยังไม่จบ แต่จะไปต่อได้ไกลแค่ไหน ขึ้นอยู่ที่คนไทยเท่านั้น For more 10+ pictures please visit : https://m.facebook.com/ppworrarat/albums/1637334846322056/ #Creative_Cities ##creative_economic #Thai_Cuisine #Old_Bangkok

#Siam_Heritages_Consultants

78 views2 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page