top of page

"ขนมไส้หมู - เจ้าครอกวัดโพธิ์" Birdies-shaped dumplings to fulfill the Siam afternoon tea time

ขนมจีบรูปนก ขนมจีบอีกชนิดหนึ่งที่ใช้ไส้ตำรับเดิมหากพลิกแพลงรูปทรงให้น่ารักชื่นตา Siam cuisine Birdies-shaped dumplings to fulfill the afternoon tea time

 

เจ้าตำรับขนมไส้หมู ที่ชาวบ้านเรียกว่าเจ้าครอกวัดโพธิ์ ทรงมีพระนามเดิมว่า กุ หรือพระนามเต็มว่า กรมหลวงนรินทรเทวี เป็นพระน้องนาง หรือขนิษฐภคินีในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ ทรงมีวังอยู่ท้ายพระบรมมหาราชวัง ข้างวัดโพธาราม หรือวัดพระเชตุพนฯ ในปัจจุบัน ชาวบ้านจึงขนานนามตามชื่อวังของพระองค์ ทรงเป็นราชินิกูลผู้ขึ้นชื่อด้านทำขนมไส้หมู หรือขนมจีบแบบไทย .. เจ้าครอกวัดโพธิ์เป็นผู้มีฝีมือในการปั้นและปรุงขนมจีบ เป็นที่เลื่องลือว่าทำได้ดีเป็นอันมาก และยังรวมไปถึงลูกหลานและบริวารฝ่ายหญิงในวังของพระองค์นั้น ก็มีฝีมือดีกันทุกคน ขนมไส้หมูของเจ้าครอกวัดโพธิ์ กล่าวกันว่าปั้นได้ประณีตมากจนแป้งบางเฉียบ มองเห็นไส้ข้างใน แต่เมื่อนึ่งแล้วก็ไม่แตกปริ หรือขาด เป็นเครื่องว่างที่ได้นำขึ้นถวายเป็นของเสวย จัดอยู่ในประเภทเครื่องว่าง .. เมื่อถึงคราวที่ทรงทำขนมจีบและเตรียมเครื่องเพื่อเข้าเฝ้าในพระบรมมหาราชวัง ท่านจะนำขนมจีบประมาณห้าสิบลูก บรรจุเรียงลงในชามลายทอง รองพานถมดำ ผูกหุ้มในผ้าแดง ให้ข้าหลวงเชิญตามเสด็จเข้าในพระบรมมหาราชวังพร้อมกับเจ้าครอกทองอยู่ เพื่อทูลเกล้าถวายเครื่องว่างยังพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทั้งสองพระองค์จะเฝ้าอยู่จนเสวยแล้วเสด็จขึ้น จึงกลับ เว้นเดือนหรือสองเดือนจึงนัดหมายกัน เชิญเครื่องว่างทั้งสองอย่างไปตั้งถวายใหม่ ..

ขนมจีบไทยนั้น รับประทานร้อนๆ พร้อมผักเคียงเช่นผักชี หรือกระเทียมเจียวหอมๆ หรือจะรับประทานเคียงกับผลตะลิงปลิงหั่นแว่น ตามตำราแม่ครัวหัวป่าก์ ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ ก็เพิ่มรสชาติได้ดีเช่นกัน

59 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page