พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณ ที่ TIILEKE & GIBBINS

สำนักงานกฎหมายที่ก่อตั้งสมัยรัชกาลที่ ๕ : ของโบราณทุกชิ้นมีเรื่องราวเล่าอยุ่ในความเงียบ แต่ฟังเรื่องจบอาจต้องกรีดร้องในใจ